VIDEO CLIPS
Loading the player...
LIÊN KẾT - WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0916.480.772
Hôm nay: 650  - Tất cả: 7,763,827
 
TIN TỨC > THĂM VIẾNG TRI ÂN Bản in - Lượt xem: 840
Chi bộ Ban Quản lý tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Tin đăng ngày: 17/11/2017 - Xem: 840
 

Thực hiện Kế hoạch số 02 - KH/TĐTN-TCKT ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại đảng viên, cán bộ quản lý năm 2017. Chiều ngày 15/11/2017, Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, kiểm điểm, phân loại cán bộ đảng viên, cán bộ quản lý năm 2017.

Trên cơ sở chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ đã xây dựng chương trình công tác năm 2017, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tổ chức đón tiếp, phục vụ các Đoàn đại biểu; các tầng lớp nhân dân về thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích. Trong năm 2017 Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo và phối hợp thống nhất với chuyên môn trong chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ hợp lý đối với các phòng chuyên môn, các bộ phận, các cá nhân; gắn với công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Vì vậy, các phòng, bộ phận chuyên môn, các cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khả năng và sức sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên. Thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ gắn với đẩy mạnh và phát huy vai trò của Công đoàn, Phân đoàn Thanh niên góp phần cùng với chuyên môn giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng của mỗi cán bộ đoàn viên, nhân viên trong cơ quan, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao như:  tổ chức đón tiếp và phục vụ 3.236 Đoàn đại biểu của Trung ương; đoàn đại biểu của các địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong và ngoài tỉnh, với hơn 157.915 người, trong đó: 98.915 đại biểu và hơn 59 du khách. Trung bình mỗi ngày, có hơn 08 Đoàn đại biểu và gần 600 đại biểu và du khách về thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích. Các đoàn khảo sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa; Sở Du lịch; đại biểu, du khách về thăm viếng đều ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức đón tiếp, phục vụ lễ viếng, điều hành chương trình lễ viếng có tính chuyên nghiệp cao; chất lượng và nội dung thuyết minh đạt chất lượng tốt; phục vụ chu đáo lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ, Ban Quản lý Khu di tích chuẩn bị chu đáo, kịp thời các điều kiện cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các tỉnh về thăm viếng và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức phục vụ tốt các hoạt động lớn của cấp tỉnh, cấp huyện và phối hợp với Huyện đoàn Đô Lương, các Huyện đoàn, các Trường học, các Đoàn đại biểu tổ chức nhiều buổi lễ kết nạp đoàn viên mới và nhiều hoạt động dã ngoại, giáo dục truyền thống rất có ý nghĩa tại Khu di tích; lãnh chỉ đạo chuyên môn trong việc xây dựng Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động hằng năm. Chỉ đạo chuyên môn phối hợp với Công đoàn tổ chức tổng kết công tác chuyên môn, hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2017 và phát động phong trào thi đua lao động trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Tập trung lãnh chỉ đạo chuyên môn trong việc việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khác.

Bên canh đó Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ công chức. Mặc dù do điều kiện đặc thù nhưng vẫn đảm bảo lịch nghỉ, chế độ phúc lợi và trang thiết bị cho cán bộ, viên chức, người lao động. Hàng tháng đều có đánh giá, xếp loại lao động. Cơ quan và công đoàn duy trì bếp ăn tập thể đảm bảo chất lượng, các hoạt động nhân các ngày lễ tết đều được quan tâm kể cả vật chất và tinh thần. Chỉ đạo công đoàn, phân đoàn thanh niên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…Công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, và các cấp ủy Đảng được triển khai kịp thời đến 100% cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, TW5 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị được triển khai đồng bộ, chất lượng và đạt kết quả cao. Chi bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân, nhận diện các biểu hiện và cam kết khắc phục sửa chữa; xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Khóa XVIII) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015…Triển khai thực hiện  chỉ thị 01 của BTV Đảng ủy Khối về “lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trong Khối các cơ quan tỉnh”, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017, trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát Chi bộ đã thường xuyên kiểm tra việc ghi chép trong sổ tay đảng viên; kiểm tra việc sử dụng thẻ đảng viên; kiểm tra các nội dung sinh hoạt chuyên đề và việc chấp hành các nguyên tắc, tổ chức, kỷ luật đảng. Thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm đảm bảo sinh hoạt định kỳ, chuẩn bị kỹ nội dung trước các kỳ họp. Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ các các Phòng, các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng đơn vị vững mạnh gắn với công tác quản lý, thu, chi tài chính, tổ chức cán bộ... và mọi việc về chuyên môn đều được đưa ra tập thể thảo luận và quyết định. Công tác tổ chức sinh hoạt đảng đảm bảo đúng thời gian quy định, nội dung các kỳ sinh hoạt chuyên đề được đảng viên thảo luận, góp ý kiến thống nhất trong chi bộ. Công tác thu, nộp và quản lý đảng phí đảm bảo các quy định của Điều lệ Đảng.

Hội nghị đã dân chủ, tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng đảng; phân tích làm rõ chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên ngân và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Chi bộ cũng đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, kiểm điểm đảng viên và phân loại đảng viên năm 2017. Kết quả 9/9 đảng viên được đề nghị phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đồng chí được suy tôn phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể chi bộ Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn được đề nghị Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn xem xét phân loại Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN NHUNG

<< Thăm viếng tri ân >>
  Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Tiểu đội Anh hùng | Chiến công | Tri ân | Thơ văn | Video - Bài hát | Liên hệ | Diễn đàn Len dau trang
Trang thông tin điện tử: "truongbon.vn"
Bản quyền thuộc Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử Truông Bồn
Ghi rõ nguồn gốc: truongbon.vn khi phát hành thông tin từ Website này
Địa chỉ: Xóm 10 - Mỹ Sơn - Đô Lương - Nghệ An: 
Trưởng ban biên tập: Giám đốc - Phan Trọng Lộc